30 let UNIKOM Drůbežárna markovice

Odchov a prodej kuřic


Prodej Kuřic

6.6.2024 od 7 do 12 hod.

Cena 240,- Kč za kus
(Bedny, pytle s sebou)

Kuřice hnědé Bovans Brown a Kuřice bílé Dekalp. Stáří 20 týdnu.

Objednávky u paní Hrdličkové tel.: 602 702 586 nebo paní Beranové te.: 770 105 957.


Celková kapacita odchovny kuřic činí 200 000 ks. Odchov je určen jak pro hlavní odběratele podle předem dohodnutých podmínek, tak pro prodej do domácích malochovů. Kuřata a slepice mají u nás komfortní podmínky pro život, dostatek kvalitního krmiva a životního prostoru.


Jednodenní kuřata jsou naskladněna do vymytých a dezinfikovaných hal. Každý den je v hale prováděna kontrola zdravotního stavu, přísun krmiva a vody. V intervalu jednoho týdne jsou odchovávaná kuřata vážena (vzorek 200 ks). Vlastní váha je vyhodnocována dle doporučené růstové křivky. V průběhu odchovu jsou kuřice vakcinovány. Po skončení předepsaného vakcinačního programu živými vakcínami, jsou kuřice ponechány 2 týdny v odchovných halách za účelem vytvoření dostatečné hladiny protilátek hromadného onemocnění. Při dovršení 16-18 týdnu věku, jsou zastaveny do produkčních hal.

osoba

Alena Hrdličková

objednávky kuřič, slepic

602 702 586

osoba

Dana Beranová

Provozní zootechnik, objednávky kuřič, slepic

770 105 957
beranova@unikom.cz