30 let UNIKOM Drůbežárna markovice

Odchov a prodej kuřic


Do konce roku 2022 již nebude probíhát žádný prodej kuřic. O dalším prodeji Vás budeme informovat.

Celková kapacita odchovny kuřic činí 200 000 ks. Odchov je určen jak pro hlavní odběratele podle předem dohodnutých podmínek, tak pro prodej do domácích malochovů. Kuřata a slepice mají u nás komfortní podmínky pro život, dostatek kvalitního krmiva a životního prostoru.

Odchov kuřic pro vlastní produkční haly a důležité obchodní partnery probíhá v areálu čtyř odchovných hal vybavených voliérami (3 haly) a jedna klecová hala.

Jednodenní kuřata jsou naskladněna do vymytých a dezinfikovaných hal. Každý den je v hale prováděna kontrola zdravotního stavu, přísun krmiva a vody. V intervalu jednoho týdne jsou odchovávaná kuřata vážena (vzorek 200 ks). Vlastní váha je vyhodnocována dle doporučené růstové křivky. V průběhu odchovu jsou kuřice vakcinovány. Po skončení předepsaného vakcinačního programu živými vakcínami, jsou kuřice ponechány 2 týdny v odchovných halách za účelem vytvoření dostatečné hladiny protilátek hromadného onemocnění. Při dovršení 16-18 týdnu věku, jsou zastaveny do produkčních hal.

osoba

Alena Hrdličková

objednávky kuřič, slepic

724 278 936
602 702 586