Odchov a prodej kuřic



Celková kapacita odchovny kuřic činí 200.000 ks. Odchov je určen jak pro hlavní odběratele podle předem dohodnutých podmínek, tak pro prodej do domácích malochovů. Kuřata a slepice mají u nás komfortní podmínky pro život, dostatek kvalitního krmiva a životního prostoru. 

Odchov kuřic pro vlastní produkční haly a důležité obchodní partnery probíhá v areálu čtyř odchovných hal vybavených voliérami (3 haly) a jedna klecová hala.

Jednodenní kuřata jsou naskladněna do vymytých a dezinfikovaných hal. Každý den je v hale prováděna kontrola zdravotního stavu, přísun krmiva a vody. V intervalu jednoho týdne jsou odchovávaná kuřata vážena (vzorek 200 ks). Vlastní váha je vyhodnocována dle doporučené růstové křivky. V průběhu odchovu jsou kuřice vakcinovány. Po skončení předepsaného vakcinačního programu živými vakcínami, jsou kuřice ponechány 2 týdny v odchovných halách za účelem vytvoření dostatečné hladiny protilátek hromadného onemocnění. Při dovršení 16-18 týdnu věku, jsou zastaveny do produkčních hal.

 

 

Vedoucí odchovu:

Doležel Milan

Email: